سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با نظر به اینکه از یک سوی، در جهان پیچیده امروز، افراد برای برخورد منطقی با چالش ها، به یادگیری مهارتهای تفکر نیازمند می باشد و از سوی دیگر، فلسفه برای کودکان به عنوان یکی از ابزارهای اصلی پرورش مهارتهای تفکر در کودکان شناخته شده است، مقاله حاضر، بررسی این برنامه را از جنبه نظری و از جنبه تجربی در کانون توجه خود قرار داده است . در بخش نظری راجع به تاریخچه، اهداف، نحوه اجرا، نوع سؤالات P4C ، و تاثیر آن در تقویت قوه داوری بحث شده و در بخش تجربی، به نتایج برخی از تحقیقات انجام شده در خصوص ارزیابی P4C اشاره شده و همچنین یک نمونه عینی از اجرای P4C برای کودکان ایرانی تحلیل شده است .
در خاتمه نتیجه گیری شده که مدارس جامعه ما می توانند محیط مناسبی برای اجرای برنامه P4Cباشند، چونکه دانش آموزان ما مشتاقانه در جستجوی فرصت هایی برای فکر کردن، مشارکت و ابراز نظر می باشند و اینکه در نظام فعلی آموزش و پرورش می توان زمینه های مناسب برای اجرای P4C و ایجاد کلاس تفکر و ساعت تفکر در مدارس دوره ابتدایی را، فراهم آورد