سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

دکتر طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با نظر به اینکه از یک سوی درجهان پیچیده امروز افراد برای برخورد منطقی با چالش های ه یادگیری مهارتهای تفکر نیازمند می باشد و از سوی دیگر فلسفه برای کودکان به عنوان یکی از ابزارهای اصلی پرورش مهارتهای تفکر در کودکان شناخته شده است، مقاله حاضر بررسی این برنامه را از جنبه نظری و از جنبه تجربی در کانون توجه خود قرار داده است. در بخش نظری راجع به تاریخچه اهداف نحوه اجرا نوع سوالات P4C و تاثیر آن در تقئیت قوه داوری بحث شده و در بخشش تجربی به نتایج برخی از تحقیقات انجام شده و در خصوص ارزیابی P4C اشاره شده و همچنین یک نمونه عینی از اجرای P4C برای کودکان ایرانی تحلیل شده است.
در خاتمه نتیجه گیری شده که مدارس جانعه ما می توانند محیط مناسبی برای اجرای برنامه P4C باشند، چونکه دانش آموزان ما مشتاقانه در جستجوی فرصت هایی برای فکر کردن مشارکت و ابراز نظر می باشند و اینکه در نظام فعلی آموزش و پروش می توان زمینه های مناسب برای اجرای P4C و ایجاد کلاس تفکر و ساعت تفکر در مدارس دوره ابتدایی را فراهم آورد