سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا میرزاگل تبار روشن – استادیار دانشکده عمران مجتمع فنی ومهندسی بابل- دانشگاه مازندران

چکیده:

با توجه به سوابق لرزه خیزی کشورو همچنین نحوه احداث بناهای کشور در سالهای گذشته وهمچنین داشتن پتانسیل بالا در اکثر شهرهای پر جمعیت کشوربرای وقوع زلزله، لازم است مسِِئله مصون سازی جامعه از آثار زلزله به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.نابودی سرمایه های ملی وانسانی بر اثر زلزله های مخرب، لزوم توجه به مقاوم سازی ابنیه وساختمانهای موجودرا اجتناب ناپذیر می کند.در چند دهه اخیر تحقیقات زیادی در زمینه مهندسی زلزله صورت گرفته است . همگان اعم از کارشناس و غیر کارشناس به این باور رسیده اند که تأمین ایمنی لرزه ای ساختمان های موجود لازم است درالویت برنامه های کلان کشور قرار گیردوبه جای چند سازمان وادارات یک سازمان قَدر با مسئولیت مشخص وخاص مدیریت ونظارت نماید و ساختمان هائی که از این به بعد بنا می گردند باید در برابر زلزله ودیگر پدیده های ناشی از زلزله کاملأ از حاشیه اطمینان مناسبی برخوردار باشند. در روش طراحی براساس طیف ظرفیت عملکردساختمان در مقابل زلزله های مختلف قابل پیش بینی است وکارفرما وطراح بسته به هدف، سطح عملکرد را انتخاب می کنندکه در طرح تقویت ساختمان سطح عملکرد ارتقاء می یابد.