مقاله فلسفه حج از نگاه علم مديريت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فلسفه دين از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: فلسفه حج از نگاه علم مديريت
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حج
مقاله تعقل
مقاله عبادت
مقاله مديريت
مقاله تقرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري علي نقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از بخش هاي مهم معارف اسلامي، «عبادات» است و «مديريت عبادات» خود مي تواند بخشي از مديريت اسلامي را تبيين نمايد؛ چرا که عبادات هم مانند هر عمل ديگر انسان ، نياز به اداره و مديريت دارد. متاسفانه، از اين زاويه کم تر به عبادات نگريسته شده است. عبادات در راستاي کمال و رشد انسان و بستر تقرب، به عنوان هدف نهايي انسان مسلمان است. تقرب يعني نزديکي به خدا و نزديکي به خدا مستلزم تغيير و توسعه وجودي انسان است و توسعه ظرفيت وجودي انسان، از راه عبادت ميسر است. بنابراين، توجه به عبادت و مديريت آن، در واقع مديريت کمال و رشد انسان است و اين امر به خصوص در رابطه با عباداتي که جنبه تعقلي آن ها قوي تر است، از ضرورت بيش تري برخوردار است.