مقاله فلسفه ريزومي و پرستاري (۱): مباني فلسفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۴۲ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: فلسفه ريزومي و پرستاري (۱): مباني فلسفي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلسفه
مقاله ريزوم
مقاله دلوز
مقاله پرستاري
مقاله پساساختارگرايي
مقاله پاراديم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيغمي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فلسفه ژيل دلوز را مي توان از مهم ترين و تاثير گذارتر ين فلسفه هاي قرن بيستم ناميد. هدف اين مقاله بحث درباره فلسفه ريزومي در پرستاري است كه در قالب دو مقاله ارايه مي‌شود. در اين شماره مباني فلسفي اين نظريه را نبيين و در شماره آينده به فلسفه ريزومي در پرستاري پرداخته خواهد شد.
روش بررسي: جستجوي رايانه‌اي در داده پايگاه هاي CINAHL, Proquest, PsychINFO, Social Sciences Index, Science Direct, Scopus, MEDLINE  با كليد واژگان ريزومي و پرستاري در بين مقالات منتشره انجام شد. مضامين عمده، موارد توافق و عدم توافق بين متون مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: شايد كمتر فيلسوفي را بتوان در دوران معاصر به جامعيت و اصالت ژيل دلوز سراغ گرفت. انديشمندي كه همواره در سوداي بازخواني و بازنگري شالوده‌هاي فلسفه و آفرينش مفاهيم بديع فلسفي بود.
نتيجه گيري كلي: اهميت دلوز در حوزه انديشه معاصر به چند دليل است: نخست اينكه با بازخواني دقيق آثار گذشتگان روش نويني را پيش گرفت و دوم اينكه فلسفه را از بن بستي كه در آن گرفتار آمده بود رهانيد و افق هاي گسترده‌اي را فراروي فلسفه گشود.