مقاله فلسفه نيچه يا نيچه فيلسوف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در حكمت و فلسفه از صفحه ۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: فلسفه نيچه يا نيچه فيلسوف
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلسفه
مقاله فيلسوف
مقاله فلسفه آينده
مقاله فلسفه حيات
مقاله تفسير
مقاله ارزشيابي
مقاله نظريه چشم انداز
مقاله معرفت
مقاله حقيقت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي زاده اصفهاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از دوران باستان تاكنون، فلسفه از سوي فيلسوفان به اشكال و صور گوناگون تعريف شده است. هر چند نيچه نيز، كه خود را «فيلسوف» مي دانست، تعريفي از «فلسفه» ارايه نمود،‌ اما تعريف و برداشت او از «فلسفه» با ساير تعاريفي كه تا زمان او مطرح شده بود، تفاوت بنيادي داشت و براي نخستين بار از زاويه اي جديد و نگاهي نو به «فلسفه» نظر انداخت. نيچه با به زير نقد كشيدن پيش فرض هاي اصلي نظام هاي متافيزيكي، فلسفه را در ذات و اساس خود، نيست انگارانه و دوران آن را پايان يافته تلقي كرد. او «فلسفه» را سخن نابهنگام و خلاف عادت مي دانست و كار خود را عبارت از «فلسفه» و نامي نيز كه براي خود برگزيد، نه شاعر يا دانشمند يا روان شناس، كه «فيلسوف» بود. نيچه با تقسيم فيلسوفان به دو گروه قانونگذاران يا فرمانروايان، و مطيعان يا فرمانبران يا به بياني ديگر، فيلسوفان آفريننده ارزش ها و فيلسوفان اهل معرفت يا عاشق حقيقت، فيلسوف راستين و از جمله خودش را از گروه اول يعني همان فيلسوف نابهنگام دانست و خود را «فيلسوف آينده» و فلسفه اش را فلسفه اي از آن آيندگان به شمار آورد.