سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد مرکباتی – شرکت برق منطقه ای غرب

چکیده:

از مدتها قبل نمایان بود که در وزارت نیرو نگرش جدیدی نسبت به شیوه مدیریت صنعت آب و برق بوجود آمده که این نگرش در غیر دولتی نمودن محدوده عظیمی از تشکیلات شرکتهای آب و برق منطقه ای از طریق تشکیل شرکتهای مربوطه تبلور یافت از آنجا که در این راستا تحقق شعار مهندسی عمل کردن، مردمی عمل کردن و اقتصادی عمل کردن، هدف اصلی می باشد قدر مسلم همین هدف در شرکتهای برق منطقه ای که اصطلاحاً آنها را شرکتهای مادر می نامند و قرار است کماکان بصورت دولتی مدیریت شوند نیز باید تحقق بیابد و برای دستیابی باین منظور ضرورت دارد طریقه ای مدیریت اعمال شود که منابع در دسترس از قبیل نیروی انسانی، تجهیزات و تاسیسات و منابع مالی را کنترل و هماهنگی نموده و بهره وری بالا را بوجود آورد.