سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منوچهر انصاری – عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مهندس
مهدی محمدی – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی

چکیده:

مفهوم " مدیریت اصول اخلاقی کیفیت " ، مفهومی جدید است که سعی دارد از طریق تع یین مسؤولیت اخلاقی بخش های درگیر در توسعه و بکارگیری تکنولوژی ها و محصولات جدید، مسیری بین این تئوری وعمل باز کند . تصمیم گیری اخلاقی در مؤسسات صنعتی، مستلزم پیوند خوردن کلیه " فرآیندهای درون سازمانی " با " اصول اجتماعی و اخلاقی خارج از سازمان " است . از این رو، برای دستیابی به کیفیت فراگیر لازم است پیوندی مناسب میان " مدیریت کیفیت فراگیر " و " اصول اخلاقی و اجتماعی " برقرار شود . این مفهوم سعی دارد مسؤولیت های تولید کنندگان و استفاده کنندگان از تکنولوژی را مطابق با سطح درگیری آنها در فرآیندهای طراحی تا بکارگیری تکنولوژی تعیین کند . شناخت نیازهای اجتماعی و اخلاقی استفاده کنندگان و داخل نمودن این
نیازها در کلیه فرآیندهای سازمانی، نشان دهنده این موضوع است که " بعد اجتماعی تکنولوژی " ، در مدیریت اصول اخلاقی کیفیت، نقش کلیدی ایفاء می کند . پذیرش تکنولوژی های جدید در اجتماع، زما نی پیش می آید که نیازمندی ها و اصول اخلاقی حاکم بر اجتماع، در فرآیند طراحی در نظر گرفته شوند . از این رو، سازمان ها برای دستیابی به موفقیت اقتصادی، نیازمند یک تعامل دوجانبه مؤثر با اجتماع هستند . از این طریق، می توان به یک " بازی برنده – برنده " دست یافت .