مقاله فلسفه و نظريه اي جديد در ادبيات (عنوان عربي: فلسفة جديدة و نظرية حديثة في الأدب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۳۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: فلسفه و نظريه اي جديد در ادبيات (عنوان عربي: فلسفة جديدة و نظرية حديثة في الأدب)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات تطبيقي
مقاله ادبيات جهان
مقاله ادبيات ملي
مقاله بررسي ادبي (كليد واژه عربي: الأدب المقارن
مقاله الآداب العالمية
مقاله الآداب الوطنية والدراسات الأدبية)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوست فرانسوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
در مقاله حاضر، ادبيات تطبيقي به عنوان يك رشته دانشگاهي مستقل بررسي و تحليل شده است. در واقع، ادبيات تطبيقي نوعي جهان بيني ادبي است كه از مرزهاي ملي، زباني و جغرافيايي فراتر مي رود و ادبيات را پديده اي جهاني مي انگارد كه جوهره انساني آن در كليه فرهنگها يكسان است. البته نويسنده مقاله بين «ادبيات جهان» و «ادبيات تطبيقي» تمييز قائل ميشود و معتقد است كه در ادبيات جهان، برخلاف ادبيات تطبيقي، به ارتباطات و تاثير و تاثرات ادبي مي پردازند و آثار ادبي را به صورت منفرد بررسي و مطالعه مي کنند. نويسنده، با علم به اينكه تعريف واحدي از اين رشته وجود ندارد، مي كوشد تعريف هاي متفاوت ادبيات تطبيقي را از ديدگاه مكتبهاي مختلف آن تبيين و تحليل كند. آنچه كه پژوهشگران ادبيات تطبيقي بايد بدان توجه كنند، اين است كه هدف ادبيات تطبيقي، «مقايسه» نيست، بلكه شناخت ادبيات به عنوان يك كليت است كه اجزاي آن، يعني ادبياتهاي ملي، اندام وار با يكديگر مرتبط هستند. نويسنده بر اين اعتقاد است كه ادبيات تطبيقي، فلسفه و نظريه جديدي در مطالعات ادبي است كه هرگونه خودبزرگ بيني فرهنگي را نفي ميكند و تلاش دارد با فراهم آوردن زمينه شناخت ديگر، پيام آور صلح و دوستي ميان ملل و فرهنگهاي مختلف باشد.