سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهاره عاصی – دانشجوی کارشناسی معدن، استخراج، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
محمد کیایی – دانشجوی کارشناسی معدن، استخراج، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده:

در این مقاله کانی های مختلف حاوی اورانیم معرفی شده و سپس شرایط مختلف فلوتاسیون بر روی آنها ارزیابی میشود. تاکید بیشتر بر روی کانسنگ خاصی است که در آن کانی های حاوی اورانیم بشدت کربناتی شده اند. با توجه به آزمایشات مختلفی که در معدن Minadola انجام شده، نتیجه این بود که استفاده مستقیم از لیچینگ به هیچ وجه اقتصادی نبوده و اسید زیادی مصرف خواهد شد. بنابراین باید ابتدا کانسنگ خرد شده را با استفاده از جدا کننده های تقلی و سپس روش فلوتاسیون پر عیار تر کرد. در این دو بخش قسمت اعظم کانی های کربناتی حذف می شوند و این در مرحله است که استفاده از لیچینگ اسیدی اقتصادی خواهد بود.
این مقاله بر اساس آزمایشهای آزمایشگاهی، آزمایشهای Pilot، و بعضا آزمایشهایی در مقیاس صنعتی است که عامل مختلف را در فلوتاسیون مورد بررسی قرار می دهند. در نهایت با توجه به تشابه کانسار اورانیم ساغند واقع در نواحی مرکزی ایران با کانسنگ معدن Mindola، استفاده از فلوتاسیون با توجه به تغییرات جزیی در پارامترهای تعیین شده بعنوان روش مناسب پیشنهاد می گردد.