مقاله فلور، شکل زيستي و ناحيه رويشي گياهان بخشي از شهرستان سواد کوه در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در دانش زيستي ايران از صفحه ۲۹ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: فلور، شکل زيستي و ناحيه رويشي گياهان بخشي از شهرستان سواد کوه در استان مازندران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلور
مقاله سواد کوه
مقاله شکل زيستي
مقاله کوروتيپ
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح فخري
جناب آقای / سرکار خانم: سليم پور فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه شش رودبار درجنوب غربي شهر پل سفيد در شهرستان سواد کوه استان مازندران واقع شده است. وسعت منطقه حدود هشت هکتار است. جمع آوري نمونه و مطالعه فاکتورهاي اکولوژيکي منطقه موردنظر طي دو سال رويشي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ انجام گرديد و نتايج زير به دست آمد: شناسايي ۲۷۸ گونه متعلق به ۶۹ تيره و ۲۰۰ جنس که از اين تعداد، تيره هايPoaceae ٬Brassicaceae ٬Asteraceae ٬Lamiaceae  وFabaceae  فراوان ترين تيره هاي منطقه هستند، در بررسي شکل زيستي گياهان منطقه نتايج زير حاصل شد: همي کريپتوفي ها با ۱۱۶ گونه، بيشترين و هيدروفي ها با ۳ گونه کمترين تعداد را شامل مي شوند. اکثر گونه ها خاص منطقه ايرانو توراني-اوروسيبري با ۸۳ گونه (۳۱ درصد گونه ها) هستند. موارد فوق به عواملي نظير شيب، جهت شيب و ارتفاع و شدت وزش باد بستگي دارد.