مقاله فلور، شکل هاي زيستي و کوروتيپ هاي گياهان منطقه سلمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در دانش زيستي ايران از صفحه ۲۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: فلور، شکل هاي زيستي و کوروتيپ هاي گياهان منطقه سلمان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلور
مقاله شکل زيستي
مقاله کوروتيپ
مقاله سلمان
مقاله قم
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: سليم پور فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي زاده ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه سلمان به وسعت ۶۸۷۷ هکتار در ۳۵ کيلومتري غرب قم قرار دارد. هدف اصلي اين پژوهش، شناسايي گونه هاي گياهي و معرفي فلور سلمان است. به اين منظور نمونه هاي گياهي از زيستگاه هاي مختلف منطقه طي سال هاي ۱۳۸۶-۸۷ جمع آوري و با استفاده از فلورهاي مختلف شناسايي شدند. شکل هاي زيستي گونه هاي شناسايي شده تعيين گرديد و طيف زيستي منطقه ترسيم شد. بر اساس اطلاعات به دست آمده از پراکنش جغرافيايي گونه ها و منابع موجود، جايگاه منطقه از نظر جغرافياي گياهي ايران مورد بررسي قرار گرفت. از ۱۶۹ گونه و تقسيمات تحت گونه اي شناسايي شده از منطقه، ۱ گونه بازدانه، ۱۵۰ گونه نهان دانه دو لپه اي و ۱۸ گونه نهان دانه تک لپه اي هستند. اين گياهان به ۴۹ تيره و ۱۲۸ جنس تعلق دارند. بيشترين غناي گونه اي در تيره هايAsteraceae ،Fabaceae ،poaceae ،Boraginaceae ،Apiaceae ،Lamiaceae ، ديده مي شود. در بين گياهان منطقه، تروفيت ها با ۳۶٫۶ درصد، فراوانترين شکل زيستي منطقه هستند. پراکنش ۱۲۵ گونه (۷۳٫۹ درصد) به ناحيه ايراني توراني منحصر مي گردد که از اين تعداد ۱۳ مورد (۱۰٫۴ درصد) اندميک (بومي) ايران هستند.