مقاله فلوريد سمنتواسئوس ديسپلازي (گزارش دو مورد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۳۴۵ تا ۳۵۴ منتشر شده است.
نام: فلوريد سمنتواسئوس ديسپلازي (گزارش دو مورد)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلوريدسمنتواوسئوس ديسپلازي
مقاله تظاهر راديوگرافي
مقاله گزارش مورد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادزاده بلوري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فرازي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: دليرثاني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني زارچ سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: سيدي سيدامير
جناب آقای / سرکار خانم: نصرت زهي طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فلوريد سمنتواوسئوس ديسپلازي فکين يک ضايعه چند کانوني استخوان فک است که يک مسير تکاملي را تا معدني شدن و اپک شدن طي مي کند. اين ضايعه جزء گروهي از اختلالات منشا گرفته از بافت ليگامان پريودنتال مي باشد. اين ضايعه محدود به فکين مي باشد و بيماران شواهدي از درگيري ساير استخوان هاي بدن را نشان نمي دهند. بسياري از ضايعات بدون علامت بوده و در راديوگرافي هاي معمول فکين با نماي لوسنت تا اپک کشف مي شوند. ناتواني در تشخيص آن مي تواند منجر به درمان هاي غيرضروري ريشه دندان در مرحله لوسنت و بروز استئوميليت متعاقب خارج نمودن دندان ها در مرحله اپک ضايعات گردد.
يافته ها: در اين مقاله دو مورد بيمار مبتلا به فلوريدسمنتواوسئوس ديسپلازي گزارش مي شود که يکي به علت لقي دندان در اثر مشکل پريودنتال و ديگري با تورم و افزايش حجم استخوان مراجعه کرده بودند.
نتيجه گيري: نظر به اينکه اين بيماري بندرت داراي نشانه اي چون تورم مي باشد؛ مشاهده تصادفي آن در راديوگرافي هاي رايج دندانپزشکي در هر مرحله اي از سير تکاملي ضايعه اتفاق مي افتد. براي جلوگيري از درمان هاي غيرضروري و گاه آسيب هاي آزاردهنده، شناخت آن براي تمامي دندانپزشکان ضروري است.