مقاله فلور و جوامع گياهي علف هاي هرز مزارع دامغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: فلور و جوامع گياهي علف هاي هرز مزارع دامغان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلور
مقاله علف هاي هرز
مقاله جامعه شناسي گياهي
مقاله مزارع
مقاله براون – بلانكه ۱

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعوديان ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: عصري يونس
جناب آقای / سرکار خانم: نادرپور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جامعه شناسي گياهي علفهاي هرز مزارع به روش براون – بلانكه مورد مطالعه قرار گرفت علف هاي هرز يکساله، دو ساله و چند ساله با ۱۴۹ قطعه نمونه در ۲۸ مزرعه برداشت شدو تجزيه و تحليل داده هاي جامعه شناسي گياهي به روش تجزيه و تحليل ارتباطهاي عاملي و طبقه بندي سلسله مراتب بالا رونده انجام گرديد و در نتيجه ۲۰ جامعه و ۲ زير جامعه مشخص گرديد. درصد قابل توجهي از علف هاي هرز جمع آوري شده از مزارع در دو شکل زيستي ترفيت يکساله ( ۴۷٫۵درصد) و همي کريپتوفيت دو يا چند ساله (۳۲٫۸درصد) مي باشند. علاوه براين، شکل زيستي ژئوفيت ۹٫۸۳ درصد و  9.83درصد علفهاي باقيمانده نيز شکل زيستي تروفيت و همي کريپتوفيت دارند.
درميان ۶۱ گونه جمع آوري شده از مزارع دامغان، عناصر جهاني با  39.3درصد بيشترين سهم را در فلور علف هرز منطقه دارند، پس از آن عناصر ايراني – توراني با ۲۱٫۶ درصد بخش قابل توجهي از گونه هاي جمع آوري شده را به خود اختصاص مي دهند. ۳۸٫۴ درصد علفهاي هرز باقيمانده داراي پراکنش چند ناحيه اي مي باشند.