سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی سپهری – دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
سید علی محمد مدرس ثانوی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

عکس العمل گیاهان به دامنه وسیعی از استرس های زیستی شیمیایی و محیطی بوسیله تغییرات فلونورسنس کلروفیل در برگ های گیاه قابل ارزیابی است. تقریبا همه عوامل استرس زا بطور مستقیم یا غیرمستقیم بر نحوه عمل فتوسنتز تاثیر گذاشته و خواص فلونورسنسی آنرا تغییر می دهند.