سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس شاهینی شمس آبادی – دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی مهندسی، گروه کامپیوتر
بهروز شاهقلی قهفرخی – دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی مهندسی، گروه کامپیوتر

چکیده:

امروزه آتاماتای سلولی کوانتومی (QCA) به عنوان تکنولوژی پیشرو در امر طراحی کامپیوتر های نسل جدید مطرح گردیده است. QCAانجام محاسبات را در سطح نانو فراهم می سازد و با توجه به مفاهیم ساده و قابلیتهای موجود مورد توجه فراوان قرار گرفته است . با توجه به اهمیت پارامترهایی نظیر طول مسیرهای انتقال جریان بیت، مساحت مصرف شده و نحوه تعیین کلاک، جایگزینی ساختار اولیه اولیه مدارهای منطقی در QCA از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله روش جدیدی برای پیاده سازی یک فیلپ فلاپ D پیشنهاد گردیده است. روش پیشنهادی از ویژگی های ذاتی QCA در زمانبندی و هدایت جریان داد ه و فازهای کلاک بهره می گیرد و لذا، ساختار پیشنهاد شده از سلولهای کمتری نسبت بهروشهای پیاده سازی موجود برخوردار است. شبیه سازی روش پیشنهادی به کمک ابزار QCADesigner انجام شده و از نظر تعداد سلول و مساحت با روش رایج مقایسه گردیده است.