مقاله فمينيسم در فيلم هاي رخشان بني اعتماد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۵۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: فمينيسم در فيلم هاي رخشان بني اعتماد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله نظريه هاي فمينيسم
مقاله رخشان بني اعتماد
مقاله سينماي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معقولي ناديا
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رخشان بني اعتماد يکي از زنان فيلم ساز صاحب نام در سينماي ايران است. فيلم هاي او داراي مضامين اجتماعي اند و به جز سه فيلم اول، در باقي آثار او، وضعيت زنان در جامعه امروز ايران به نمايش گذاشته شده است.
براي دست يابي به هدف اين پژوهش، که جست و جوي نظريه هاي فمينيستي در آثاربني اعتماداست، ابتدا سه نظريه مطرح فمينيسم، يعني نظريه تفاوت جنسيتي، نابرابري جنسيتي، و ستم گري جنسيتي شرح داده مي شود، سپس به پيدايش فمينيسم در سينما پرداخته مي شود، و در آخر، با معرفي وضعيت اجتماعي زنان در ايران پس از انقلاب، آشنايي با بني اعتماد و فيلم هايش، و نيز تقسيم بندي دوره هاي فيلم سازي او در سه دهه ۶۰، ۷۰، و ۸۰، فيلم هاي اين فيلم ساز بر اساس سه نظريه مطرح فمينيسم مورد تحليل قرار مي گيرند.
نتايج به دست آمده از اين پژوهش، وجود گرايش به نظريه نابرابري جنسيتي و ستم گري جنسيتي را در آثار بني اعتماد نشان مي دهد.