سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساناز نگهبانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

سنجش از دور امروزه کاملا در اختیار شاخه های مختلف علوم قرار گرفته و کاربردهای گوناگونی پیدا کرده است. از میان داده های ماهواره ای، داده های فراطیفی، امکان شناسایی هدف های مختلف را در تصویر فراهم می کنند. به واسطه این داده ها، کاربردهای زیادی در حیطه شناسایی هدف ها و تعیین میزان انامولی و تعیین ویژگیهای زمینه تصویر قابل مطرح کردن می باشد که تصاویر چند طیفی، توانایی لازم در این زمینه را ندارند. در این مقاله، درمورد کاربرد سنجش از دور در زمین شناسی و معدن توضیحاتی آورده شده است و سپس ارزیابی و بررسیهایی روی الگوریتم های موجود برای آشکارسازی هدف ها انجام گرفته است که قادر به جداسازی مواد از زمینه، بر پایه مشخصه طیفی اهداف هستند و از بعضی از این الگوریتمها چون ACE وOSP و LS ، Kelly برای آشکارسازی مواد معدنی در تصاویری که توسط سنجنده از منطقه Cuprite در NEVADA به دست آمده، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد از بین الگوریتم های ذکر شده، الگوریتم ACE دارای عملکرد بهتری است و توانایی این الگوریتم در آشکارسازی مواد معدنی بیشتر است.