مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات و تاثير آن بر اقتصاد روستايي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آمايش محيط از صفحه ۳۲ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: فناوري اطلاعات و ارتباطات و تاثير آن بر اقتصاد روستايي ايران
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله ICT
مقاله اقتصاد روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي حيدر
جناب آقای / سرکار خانم: پيشرو حمداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اقتصاد روستايي ايران بدلايل مختلف نظير تامين نيازهاي غذايي، صادرات محصولات مازاد و ايجاد اشتغال مناسب و غيره سهم مهمي را در ايجاد ارزش افزوده و تشكيل توليد ناخالص داخلي كشور را بر عهده دارد. از طرفي كاركردهاي اقتصادي موجود اين بخش از لحاظ اصول اقتصاد كشاورزي و تاثير گذاري بر اقتصاد ملي با مشكلات و چالشهايي زيادي روبروست كه سياستها، برنامه ها و اقدامات اجرايي انجام شده در طي چند دهه گذشته كمتر توانسته است در توسعه يافتگي اقتصادي روستا نقش موثري را داشته باشد. گسترش پديده مهاجرت روستاييان به شهرها بدليل نبود فرصتهاي اشتغال و درآمد و عدم ارايه خدمات مورد نياز به مناطق روستايي از جمله چالشهاي مناطق روستايي است. استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT ) بعنوان يكي از پيشرفتهاي تكنولوژي عصر جديد هر چند نمي تواند بعنوان معجزه اي براي حل مشكلات بنيادي روستاها معرفي گردد. ليكن استفاده از ابزارهاي آن يعني دولت الكترونيك، تجارت الكترونيكي، آموزش الكترونيك و… مي تواند در كنار مديريت صحيح استفاده از آن، توسعه روستايي را تسريع بخشيده و در تامين رفاه عمومي اين مناطق كمك شايان توجهي را نمايد. هدف از ارايه اين گزارش، بررسي اثرات استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در تقويت اقتصاد روستايي كشور است كه نتايج حاصله از برررسيهاي انجام شده در اين مطالعه نشان مي دهد كه با توجه به جوان بودن جمعيت روستايي، پذيرش استفاده از فناوري اطلاعاتي و ارتباطي در اين مناطق وجود داشته و موانع فرهنگي و اجتماعي خاصي در اين خصوص وجود ندارد. همچنين استفاده از اين فناوري مي تواند زمينه تقويت پيوند اقتصاد روستايي را با اقتصاد ملي فراهم نمايد. توانمندي اقتصاد روستايي و بازاريابي براي محصولات، اطلاع از فرصتهاي تجاري موجود در بازار و تقويت توليد كشاورزي و كاهش ريسكهاي احتمالي و غيره از جمله مزاياي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات است لذا تدوين برنامه جامع ICT در جوامع روستايي در برنامه توسعه روستايي ايران از جمله ضرورت اساسي است.