مقاله فناوري اطلاعات و سرمايه اجتماعي در عرصه بين المللي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۷۹ تا ۲۹۳ منتشر شده است.
نام: فناوري اطلاعات و سرمايه اجتماعي در عرصه بين المللي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله اينترنت
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله شبكه هاي اجتماعي
مقاله مشاركت
مقاله اعتماد
مقاله شبكه هاي مجازي
مقاله روابط بين الملل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستقيمي قمي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: واسعي زاده نسيم سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ادبيات نسبتا پديد سرمايه اجتماعي، اين مفهوم عمدتا در عرصه داخلي جوامع مطرح شده است. با وجود اين، مي توان از سرمايه اجتماعي در عرصه بين المللي نيز ياد كرد. در اين مقاله ارتباط سرمايه اجتماعي با عرصه روابط بين الملل از دو جنبه خرد و كلان ترسيم شده و با توجه به اين دو جنبه، تاثير فناوري اطلاعات بر سرمايه اجتماعي در دو بعد داخلي و بين المللي موضوع بررسي قرار گرفته است. فناوري هاي جديد اطلاعات و ارتباطات مي تواند به افزايش سرمايه مشاركتي در عرصه داخلي جوامع و تكميل سرمايه شبكه اي آن ها به عنوان دو شاخص از شاخص هاي سرمايه اجتماعي انجاميده و در عرصه بين المللي نيز امكان شكل گيري شبكه هاي رسمي و غير رسمي گوناگون را به منظور پيگيري اهداف مشترك در اختيار افراد جوامع گوناگون قرار دهد.