مقاله فناوري نرم و نسل چهارم آينده نگاري فناوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در رشد فناوري از صفحه ۴۸ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: فناوري نرم و نسل چهارم آينده نگاري فناوري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ژيوئينگ جين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله روندهاي برجسته در توسعه جهاني مي توان به “حرکت از بين المللي سازي توليد به سمت جهاني سازي اقتصاد” و “حرکت از بين المللي سازي تحقيق و توسعه به سمت جهاني سازي علوم و فناوري” اشاره کرد. سازمان هاي صنعتي به طور روزافزوني از طريق ائتلافات در حوزه علوم و فناوري، به همکاري مي پردازند و روند جهاني سازي اقتصاد، علم و فناوري را تقويت مي کنند.
به همين جهت، مطالعات پيش بيني فناوري و آينده نگاري فناوري به عناصر زيربنايي مهمي در تدوين سياست علوم و فناوري و سياست صنعتي؛ بازتخصيص منابع انساني، مادي و مالي؛ تصوير راهبردهاي کلان بلندمدت [به حوزه علوم و فناوري]؛ و تنظيم ساختارهاي اقتصادي و صنعتي مبدل شده اند. به همين منظور، فلسفه، اثربخشي و عملياتي بودن فنون و روش هاي آينده نگاري فناوري مورد توجه قرار گرفته است و برانگيزاننده پيشرفت هاي نظري آينده نگاري فناوري در عصر جديد شده است. به طور مثال، نظريه نسل سوم آينده نگاري فناوري، جامعه، اقتصاد و محيط زيست را ترکيب نموده، و نظريه نسل چهارم، تاکيد برابري بر فناوري نرم و فناوري سخت مي نمايد.