سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

آیت اله قره قانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید مصطفی میر سلیم – عضو هیأت علمی دانشکده مکانیک،دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

توجه به فناوری های جدید که در زمینة موتورهای اشتعال داخلی در دنیا انجام می گیرد، می تواند راهنمای خوبی برای مراکز تحقیقاتی داخل باشد تا همگام با سازندگان مشهور موتور در دنیا حرکت خود را سازماندهی و فعالیت های خود را صرف موضوعاتی بکنند که در سطح جهانی به آنها برتری نسبی ببخشد و در نتیجه بتوانند در صحنة رقابت جهانی باقی بمانند و برنامه های تحقیقاتی خود را با آینده نگری در مسیر مناسب طراحی بکنند. در این مطالعه سعی شده است تا آخرین فناوری های وابسته به موتورهای اشتعال داخلی در نقاط مختلف دنیا (در دو سال اخیر) بررسی شود. با توجه به اینکه در سال های اخیر اکثر فناوری ها در بارة کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی بوده است، در این مقاله نیز بیشتر بدان فناوری ها که اغلب توأمان انجام می شود، پرداخته شده است. کارهای انجام شده را در چند بخش جداگانه می توان تقسیم بندی کرد : دستة اول کارهای انجام زمینة استفاده از زمان بندی و عملکرد متغیر دریچه ها (VVA،VVT) ، دستة دوم بکارگیری پرخورانها ( در موتورهای بنزینی و دیزل)، دستة سوم در زمینة طرحهای جدید مفهومی در موتورها و دستة آخر به سایر فناوری ها برمی گردد.