سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا صدراتی – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی محیط زیست
محمدجواد محسنی – معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی تهران

چکیده:

یکی از برجسته ترین موارد شایان توجه در زمینه حفظ و ارتقای شاخص سلامت فرد و جامعه برخورد صحیح ، آگاهانه و هماهنگ با تکنولوژی های جدید کارآمد در مبحث پسماند و مدیریت پسماند می باشد که متاسفانه گاها به دلیل عدم مدیریت مناسب و استفاده از روشهای نامطلوب سلامت جامعه و محیط زیست در معرض خطر قرار می گیرد. حجم بالای تولید زباله توسط مراکز بهداشتی – درمانی که به طور نمونه در سال ۱۳۸۳ به ۷۷ تن زباله بیمارستانی در شهر تهران به ازای هر روز رسیده و عدم استفاده از فناوری های لازم جهت بی خطرسازی و دفن به داشتی، مردم و ارگان های مرتبط را با چالشی بزرگ روبه رو کرده است .ضرورت بی خطرسازی زباله های عفونی بیمارستانها قبل از دفن از طریق تکنولوژیهای غیر سوز به ویژه استفاده از سیستم مرکزی استریلیزاسیون توسط دستگاههای اتوکلاو با توجه به میزان بالای زباله های عفونی و هزینه بسیار بالای دفن این دسته از پسماندها هزینه ای بالغ بر ۶ تا ۲۰ برابر هزینه مصرفی برای دفن زباله های عادی با در نظر گرفتن خطرات ناشی از انتشار بیماریهای عفونی (HCV و HBV) ناشی از عدم بی خطرسازی و دفن غیر بهداشتی زباله ها استفاده از سیستمی کارآمد جهت امحاء پسماندهای بیمارستانی با در نظر گرفتن مسائل بهداشتی محیطی و اقتصادی حائز اهمیت می باشد . بی خطرسازی از طریق سیستم مرکزی در ۹۰ % از بیمارستانهای کالیفرنیا انجام می شود که ۷۵ % آن اتوکلاو مرکزی می باشد.