سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مهدی آتش زای – دانشجوی دکتری صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زهره بصیرت – کارشناس ارشد صنایع غذایی
رضا اسماعیل زاده کناری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
به منظور حصول کیفیت بهتر و ایمنی بیشتر پیشرفتهای زیادی در زمینه بسته بندی مواد غذایی بدست آمده است. نانو تکنولوژی تمامی احتیاجات لازم برای بسته بندی را می تواند مورد خطاب قرار دهد . با بکارگیری پلی مرهای نانو خواص ضد میکروبی و مقاومت مکانیکی به طور قابل توجهی بهبود یافته است. این بسته بندی همچنین نظارت بر ماده غذایی را طی انتقال و توزیع ممکن ساخته است و زمان ماند گاری را افزایش داده و به طور موثری از فساد جلوگیری میکند در این مقالهاستفاده از سنسورهای مختلف ، معرفها ، نانو ذراتهای مختلف ، نانو سنسورها و کاربردهای مختلف آنها در صنعت غذا مورد ارزیابی قرار گرفت. یکی دیگر از نوآوریها در صنعت بسته بندی غذا استفاده از انواع بسته بندی با سیستم ضد میکروب می باشد . مروری بر سیستمهای ضد میکروب توسط جاذب های اکسیژن، جاذب ها و متصاعد کننده های کربن دی اکسید ، سیستمهای ضد میکروب بر مبنای کنترل رطوبت و تولید اتانول و مواد ضد میکروب ماننت باکتریوسین صورت گرفت و همچنین به کاربردهای این نوع بسته بندی در صنایع مختلف غذایی پرداخته شد .