سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدباقر سلطانی – اداره کل هواشناسی استان مازندران
اکبر رشیدی – اداره کل هواشناسی استان مازندران
داود پرهیزگار – سازمان هواشناسی کشور
بهزاد لایقی – مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور

چکیده:

پایش محیطهای دریایی یک نیاز ضروری، بلکه یک رویاست. پیشرفتهای روزافزون در زمینه فناوریهای دورسنجی و حسگرها، انرژیهای نو و انتقال بی سیم داده ها، امکان وداع با شیوه های سنتی پرهزینه و کم دقت و پایش همه منظوره خودکار و از راه دور محیطهای دریایی را فراهم کرده است در یک سامانه پایش جامع و خودکار، شبکه ای از سکوها یا بویه های مجهز به حسگرهای مورد نیاز در کل منطقه استقرار می یابند که نتیجه پایش آنها بطور زنده به یک مرکز ملی ارسال می شوند. این داده ها شامل پارامترهای هواشناسی، اقیانوس شناسی، بیولوژی و اکولوژی دریایی، و ژئوفیزیکی هستند. اخیرا در کشورما نیز برخی از سازمانها برای رفع نیازهایشان بطور مستقل اقدام به خرید و به آب اندازی چنددستگاه بویه و سکو کرده اند با توجه به اینکه هر دستگاه بویه قابلیت تجهیز به حسگرهای الکترونی دورسنجی متنوعی را داراست لذا به منظور بهره برداری بهینه، تسهیل در دسترسی به اطلاعات، و کاهش هزینه باید طراحی شبکه توسعه یک موسسه مسئول و با همکاری سازمانهای مرتبط صورت گیرد. بنابراین اولن گام در نیل به یک سامانه پایش جامع و خودکار محیطهای دریایی، تاسیس یک مرکز ملی پایش محیطهای دریایی می باشد.