سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن لطفی – مدیر کل دفتر آمار و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریهاو دهیاری های کشور

چکیده:

ضرورت جلوگیری از اتلاف منابع در شهرها و انجام امور شهروندان در کوتاهترین زمان ممکن، جلوگیری از تداخل و ناهماهنگی ها و ارائه خدمات مناسببه شهروندان و بسیاری از مسائل دیگر که مجل بر شمردن آنها نمی باشد اشاره به آن دارد که لازم است همه دست اندرکاران، سیاستمداران، دولتمردان و برنامه ریزان و قانونگذاران به تشکی لمدیریتواحد شهری توجه ویژه ای داشته باشند. با بررسی و نگاه اجمالی جایگاه مدیریت واحد شهری در کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه بخوبی در می یابیم که محوریت مدیریت و کلیه امور شهری بعهده مدیریت واحد و منسجمی به نام واحد شهرداری است که بعضا خکومت محلی نیز قلمداد میگردد. لذا برای اینکه الگوی مناسبی از شهر آباد از جمیع جهات بهداشت، معماری، فضای سبز و شهرسازی و … داشته باشیم فناوری اطلاعات و ارتباطات را به مفهوم واقعی بعنوان یک ابزار دقیق و مناسب در مدیریت شهری کاربردی نماییم. این مهم زمانی اتفاق خواهد افتا که عزمی همگانی در مسئولان، سیاستمداران و صاحبنظران به منظور تبیین و تخکیم جایگاه فناوری اطلاعات درنظام برنامه ریزی و اداره شهر در راستای دستیابی به اهداف و برنامه ها و در راس آنها اهداف چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه توسعه شهری بصورت یک فرهنگ عمومی در کشور تلقی و استمرار پیدا کند تا انشاء ا… شاهد تحولی عظیم در مدیریت شهری باشیم.