سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک عبدحق – پژوهشگر مرکز تحقیقات مخابرات
رضا کلانتری – پژوهشگر مرکز تحقیقات مخابرات
محمود خراط – پژوهشگر مرکز تحقیقات مخابرات

چکیده:

افزایش روز افزون جمعیت جهان، توزیع گسترده تر انسانها در سطح کره خاکی، تغییر نیازهای فردی و اجتماعی ، ارزشمند شدن مفهموم دانایی و دانایان، و مسائلی از این دست، سبب گشته تا جوامع کنونی، نیازمند نگرشی نوین پیرامون بیشتر مناسبات خود، از جمله مقوله اشتغال در عصر اطلاعات باشند. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی اجمالی بر روند رشد جوامع بشری تا ظهور مفاهیم فناوری اطلاعات و پیگری مفهوم اشتغال در آنها، تصویر حاصل از اشتغال را در عصر اطلاعات بیابیم.این تصویر برآیندی است از گذار اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی و فلسفی بشر بر صحنه تمدن نسل امروز. باتوجه به اینکه برخورد با موج حاصل از این روند اجتناب ناپذیر است، در این رهگذر سعی شده است تا با بررسی تاثیر مفهوم فناوری اطلاعات و سرویسهای آن بر مقوله اشتغال، توانمندی این دیدگاه جدید بشری، در اشتغال سهلتر و کاراتر، حذف مشاغل غیر ضروری و تولید کارهای نوین، ملاحظه و نمایان گردد.