سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رحیم سرور –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] دستیابی بشر به فناوری در عرصه اطلاعات و ارتباطات و به موازات آن توسعه شهرها و ساخت شهرهای جدید به عنوان بستر زندگی شهروندان روز به روز ابعاد تازه ای در زندگی ساکنان آن می گشاید که شناخت ابعاد، تحلیل، تجهیز و هدایت شهر به سمت بهره گیری از امکانات و دستاوردهای نوین در حیطه عملکردی " شهرسازی " به عنوان برآیندی از مجموعه علوم متعامل قرار می گیرد . دنیای کنونی دوره شکوفایی، توسعه و گسترش روز افزون مناطق وکلانشهرها و پیدایش کانونهای جدید استقرار جمعیت و فعالیت است و زمینه جهانی شدن در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی از یک طرف و دستاوردهای نوین تکنولوژیکی از طرف دیگر و بالاخره تجربیات که از رهگذر برنامه ریزی، طراحی، ساخت و زندگی در شهرهای جدید حاصل شده گویای این واقعیت است که بکارگیری فناوری اطلاعات ( IT) و ارتباطات (ICT) پشتوانه محکمی در موفقیت و تحقق اهداف آن خواهد داشت . وابستگی به فعالیت های مقید به مکان، بعد فاصله، کندی ارتباطات، رفت و آمدهای مکرر، ضعف ساختارها، مشکل دسترسی به مراکز مختلف خدمات رسانی از جمله نقاط اصلی عدم تحقق کامل اهداف برنامه ریزی شهرهای جدیدمحسوب می شود در صورتیکه فناوری اطلاعات به عنوان یک استراتژی و کاربردهای آن در تعریف و ترسیم استراتژی دراز مدت و منطقی برای اداره امور، خدمات و ارتباطات مفید واقع می شود و به کارگیری آن سازماندهی و هدایت امور شهرها از طریق ایجاد تحول در مفاهیم فضا و شهر سبب شکل گیری تعاملی جدید بین شهروندان و محیط شهر می گردد و با تسهیل امکان انجام فعالیت های شهری بدون وابستگی به بعد مکان ساماندهی و طرح نظام نوینی از موزش، خرید، فروش، تجارت، تعاملات اجتماعی عملیات بانکی، بازدیدها، درمان و تفریح مبتنی بر کانونهای تحلیل و سریع اطلاعات و ارتباطات زمینه بسیار مساعد و قوی را جهت موفقیت و تحقق عملی اهداف طرح و برنامه های شهرهای جدید فراهم می آورد . هدف اصلی این مقاله بررسی چالش های شهرهای جدید توانمندی های فناوری اطلاعات، زمینه های کاربردو بکارگیری آن د رعرصه برنامه ریزی و بالاخره ارائه خطوط کلی، راهکارها و بیان مولفه های موثر در طراحی و برنامه ریزی شهرهای جدید بر بنیان فناوری اطلاعات می باشد . این مقاله تحقیق حدود ۲ سال در تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد در مورد شهر جدید پردیس ونیز بررسی های کتابخانه ای و بازدیدهای میدانی می باشد .