سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بی بی عشرت زمانی – استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده:

وزارت آموزش و پرورش با همکاری افراد، گروه ها و سازمان های بسیار برنامه درسی پایه اول تا هشتم ایالت اورنتاریو کانادا را تنظیم کرده است. علوم و فناوری از دورسی هستند که در برنامه درسی این کشور منور شده و بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. در برنامه علوم و فناوری ، علاوه بر فعالیت های مربوط به دانش آموز به نقش والدین و سایر افراد نیز پرداخته شده است. نقش فناوری جدید اطلاعات وارتباطات در برنامه علوم کشور کانادا کاملاً مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، ابتدا به کلیات مربوط به درس علوم و فناوری سپس به نقش فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی پرداخته شده است.