سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین صمدیار – کارشناس مهندسی شیمی _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حسن صمدیار – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست_ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:

با گذر از عصر صنعت به عصر حاضر بشر اهمیت دانش ، اطلاعات و ارتباطات را درک کرده و دریافته که حیات او وابسته به استفاده صحیح از علم و اطلاعات خواهد بود.تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی مجموعه وسیع و متنوعی از فناوریهاست که برای برقراری ارتباط بین انسانها ( ارسال و دریافت انواع پیامهای کلامی ، صوتی و تصویری ) و نیز برای تولید ، انتشار ، نگهداری و بازیابی اطلاعات بکار می رود.برخی نظریه پردازان فناوری اطلاعات و ارتباطات را عامل شکوفایی استعدادهای هفته و سرکوب شده انسانها می دانند.
روند تغییرات در فن آوری جدید اثر قابل توجهی بر زندگی ، کار و امور رفاهی مردم داشته و فرآیند آموزش و فراگیری را به چالش می کشاند.فناوری اطلاعات و ارتباطات عامل مهمی در دانایی است ، زیرا هم محدودیتهای فیزیکی و هم هزینه های گردآوری و انتشار دانایی را کاهش داده است .