سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم رحیمی – عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

بیشترین میزان توسعه و به کارگیری فناوری های نوین در دهه گذشته مربوط به تلفن های همراه، شبکه های رایانه ای ، شبکه جهانی اینترنت وبه تازگی اتصال به اینترنت با استفاده از تلویزیون است و انتظار می روید با تلفیق و ادغام این فناوری ها در یکدیگر، یک شبکهاطلاعاتی و ارتباطی توزیع شده سیار برای هر کاربرد ایجاد گردد. فارغ از مشخصات فنی این فناوری ها، موضوع بسیارمهم و کلیدی تاثیری است که اینفناوری ها بر اجتماع و انسان ها در سرتاسر دنیا درهمه حوزه های مربوط به انسان می گذارند.
در این مقاله ضمن بررسی اجمالی چشم انداز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاثیرات آن بر حوزه های مختلف زندگی انسان بررسی و چالش ها و تضادهایی که در این خصوص رخ می دهند مورد واشکافی قرار گرفته و اخلاق فناوری اطلاعات از منظر نظریه های مختلفی که در خصوص چگونگی و ماهیت تعامل فناوری با جامعه وجود دارد، تحلیل می شود.