سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان آرمند – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی معاونت ترویج و آموزش کشاورزی وزارت ج
رضا ذبیحی طاری – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی معاونت ترویج و آموزش کشاورزی وزارت ج

چکیده:

بحث توسعه و الگوهای مرتبط با آن از مسادل چالش بر انگیز چهار دهه اخیر در دنیاست. رویکردهای توسعه در دهه های مختلف و همچنین در کشورهای مختلف تغییرات زیادی را به خود دیده اند و بنابراین شرایط زمان که حاصل نیازهای اقتصادی و اجتماعی است دچار تحول شده اند. یکی از مهمترین شاخص ها و معیارهای توسعه به مفهوم عام آن (توسعه پایدار) گسترش سطح دانش و اطلاعات در هر یک از ارکان و بخش های یک جامعه پیشرو و پویا ست. نقش و تاثیر کشاورزی در توسعه پایدار و همه جانبه به عنوان یکی از ارکان استراتژیک کشور غیر قابل انکار است. انجام برنامه ریزی های موجود این بخش نیازمند ایجاد یک تحول اساسی و نگرش جامع به پدیده اطلاع رسانی است. پرداختن به این موضوع امکان برنامه ریزی های دقیق و جامع و جزء نگر را در تمام سطوح و زیر بخش های کشاورزی فراهم می آورد. در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد تحولی در الگوی توسعه پایدار شده است به طوری که از دیدگاه کارشناسان هم می تواند ابزار توسعه باشد و هم بستر توسعه، فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل کاربری های مختلف در حوزه های خدمات اجتماعی، علمی- آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و … می تواند نقش به سزایی در بهینه شدن فرآیند توسعه پایدار داشته باشد چرا که به دلیل قابلیت های گسترده و از همه مهمتر افزایش توان مدیریت ساختار جامه بر مبنای فناوری اطلاعات امکان هدایت هر چه بهتر و سرمایه های مادی و انسانی را در جهت اهداف فراهم می آورد. توجه بحث توسعه پایدار مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما به عنوان یک کشور جهان سومی که از سرمایه های طبیعی و انسانی فراوانی بهره مند است یک ضرورت حیاتی به شمار می رود چرا که اگر چنین نباشد ما همچون عصر صنعتی تنها به گوشه ای از ظرفیت ها و موقعیت های ناب پی خواهیم برد و در نهایت مصرف کننده ای بیش نخواهیم بود. این نوشتار به دنبال معرفی فناوری اطلاعات به عنوان رویکردی پیش رو و تاثیر گذار در توسعه پایدار کشاورزی خواهد بود.