سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین صارمی – گروه گیاه پزشکی-دانشکده کشاورزی –دانشگاه زنجان
سید جمال اشرفی – گروه گیاه پزشکی-دانشکده کشاورزی –دانشگاه زنجان

چکیده:

در یک فناوری جدید و بسیار ساده با استفاده از آفتاب دهی (Soil solarization) می توان عوامل بیماریزایی گیاهی موجود در خاک مانند قارچ ها ،باکتری ها ،نماتد ها و بذور علف هرز را کنترل نمود .دریک تحقیق بااستفاده از این روش بعد از شخم عمیق زمین و آبیاری و پوشاندن آن با پوشش پلاستیکی در فصول تابستان ،گرمای زمین حدود ۱۰ الی ۱۵ درجه از دمای محیط افزایش یافت. مثلا در طارم دمای محیط در مرداد از ۴۰الی ۴۵ درجه به ۵۵ الی ۶۰ درجه رسید.در تابستان ۱۳۸۴ با این روش و افزایش دمای باغ های درختان زیتون در طارم جمعیت قارچ های Verticillium عامل بیماری خشکی سر شاخه زیتون از ۱۶۷۹ ماده تلقیح ( CFUg(-1) )به ۶۷۸ رسید. .درطرح مورد مطالعه به مدت ۲ ماه از انرژی خورشیدی و آفتاب دهی خاک ) (Soil solarization در طارم استفاده شدوبا این فناوری ساده جمعیت قارچ عامل بیماری حدود ۲٫۵ برابرکاهش یافت و طبیعتا بیماری زیتون به شدت کنترل می گردد