سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی بازرسی فنی، ایمنی و حفاظت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا اعرابی – عضو هیات علمی گروه مواد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
مهدی احمدی – دانشجوی مواد (ریخته گری ) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

چکیده:

فناوری سنجش زمان پراش امواج اولتراسونیک ١ یکی از پیشرفتهای جدید در زمینه تست غیر مخرب ۲ قطعات جوش می باشد . پس از ایجاد این فناوری در دهه های قبل نیاز به تغییرات تکمیلی در آن بخصوص در بخش تفسیراطلاعات حاصل از مناطق مختلف جوش و ایجاد قابلیتهایی در این فناوری برای استفاده درتست مواد غیر فلزی وجود داشته است . اخیرا قابلیت های این فناوری با بکارگیری تجهیزاتی مانند رایانه های پردازشگر تصاویر مقاطع جوش که متصل بهاسکنرهای قابل حمل می باشند، افزایش یافته است . دستگاه اسکنرمجهز به سامانه ارسال کننده و دریافت کننده قوی مواج و نیز به سامانه رمزگذار ٣ می باشد . هنگامی که سامانه ارسال کننده در محل جوش مورد نظر قرار داده شد ، امواج را به طور منظم پالس‐ پژواک ۴ می فرستد . هنگامی که سیگنالهای برگشتی در فرکانسهای خاص به طور غیرمتعارف در سامانهدریافت کننده دریافت شوند در امواج متراکم اولتراسونیک پدیده پراش مشاهده می شود . ابعاد غیر عادی بوسیله محاسبه زمان پراش اشعه های تفرق یافته از سوی فرستنده به سمت گیرنده اندازه گیری می شوند . رمزگذار نیز محل های پیرامون عیوب را ضبط و مشخص می نماید . سپس نرم افزار رایانه ای سیگنالهای امواج ارسالی از نوسانگر (اسیلسکوپ ) را تفسیر نموده و بلافاصله زمان حقیقی و تصویر مقطع عرضی محیط لوله ترموپلاستیک به همراه عیوب موجود را نشان می دهد با بکارگیری این امکانات می توان تستهای غیر مخرب جوشهای لب به لب در لوله های از جنس مواد ترموپلاست را نیز با کیفیت و دقت زیاد انجام داد . با استفاده از این روش کیفیت تستهای غیر مخرب در جوشهای لب به لب در خطوطلوله مواد ترموپلاست بدلیل نمایاندن عیوبی مانند تخلخل ، کمبود مذاب ٥ یا سرد جوشی و نیز امکان ایجاد تحلیلی صحیح از مناطق بحرانی جوش و قابلیتهای دیگر افزایش می یابد