سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

Ali Vatani – Chemical Engineering Tehran University
Mohsen Mosavi –

چکیده:

ذخایر طبیعی نفت و گاز در دنیای کنونی با توجه به تجدید ناپذیر بودن آنها لزوم بکار گیری روشهای نوین و بهینه در اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از این مخازن را امری ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است. بدون تردید افت فشار ناشی از برداشت زیاد از این مخازن موجب می شود تا روشهای حفاری سنتی فرا تعادلی کارآیی خود را از دست بدهند. زیرا حفاری فرا تعادلی برای دستیابی به مخزن باعث بروز ضایعات جبران ناپذیر و همچنین منجر به افزایش هزینه ها می شود. امروزه مناسب ترین روش حفاری با فشار زیر تعادل می باشد. در این تحقیق، انتخاب تجهیزات و ماشین آلات سطحی، طراحی کمپرسور هوا و همچنین ابزار درون چاهی برای انجام عملیات حفاری با فشار زیر تعادل درمخازن نفتی جنوب و جنوب غربی ایران مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفته است. عملیات حفاری زیر تعادلی علاوه بر کاهش هزینه های آلی تولید نفت، موجب کاهش میزان خسارت های احتمالی و همچنین باعث افزایش شاخص بهره دهی چاه های نفت و گاز می شود. با توجه به نتایج حاصل از محاسبات انجام شده با استفاده از نرم افزار AeroECD و همچنین اطلاعات عملیاتی موجود از میدان گچساران، بیشترین دبی نیتروژن مورد نیاز برای چاه های میادین گچساران و بی بی حکیمه ١٥٠٠ فوت مکعب بر دقیقه محاسبه شد. با توجه به کارآ یی ٥٠ درصدی دستگاههای تولید کننده نیتروژن، کمپرسور هوا، باید توانایی تولید حداقل ٣٠٠ فوت مکعب در دقیقه را داشته باشد. در این تحقیق با در نظر گرفتن ضریب ایمنی و همچنین نوع پمپ های موجود، ظرفیت پمپ برابر با ٨٠ گالن بر دقیقه، GPM ، و فشار آاری حدود ٥٠٠٠ psi بدست آمد.