سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سیدنورالدین نعمت اله زاده – صنایع الکترونیک شیراز

چکیده:
تنها راه مقابله با تهدیدها این است که وضعیت داخلی به گونه ای ساماندهی شود که دشمن از پیروزی خود مطمئن نباشد وزمینه را برای ماجراجویی فراهم نبیند. ازفرمایشات مقام معظم رهبری بحث به کارگیری فناوری پیشرفته و ورود هر پدیده ی نو به کشور، اگر همراه با دانش مربوطه و فراهم شدن بسترهای لازم باشد، میتواندتوسعه ی مناسب را درهمه زمینه های مرتبط را داشته باشد. استفاده از تجهیزات دفاعی و فناوری های روز کمک شایانی در تکنیکهای فناورانه در مبحث پدافند غیر عامل را می پردازیم. با chaff & flare ایفا میکنند. در این مقاله به آشنایی و کاربرد تکنیکی بنام چف پوشالک و فیلر شراره استفاده از این تکنیک هواپیما ها و کشتی های جنگی با ایجاد یک شعله حرارتی فیلریا ایجاد یک توده بزرگ از الیاف شیشه و ذرات ریز فلز چف باعث فریب راداری حریف میگردند و موشکهای دشمن چف یا فیلر را بجای اهداف اصلی شناسایی میکنند و لذا کشتی یا هواپیما با این عمل خود را از اصابت شلیکهای دشمن محفوظ نگاه میدارند.در مواردی نیز که هواپیما یا کشتی های جنگی ویا غیر جنگی دچار نقص ارتباط راداری میگردند با شلیک چف و فیلر باعث شناسایی موقعیت خود با ایجاد یک توده فلزی میگردندازترفندهای دیگرفریب پاشش آب به صورت فواره های بلند در اطراف بدنه کشتی های بزرگ است بدین نحو که مانع دید رادارمیگردد.این مکانیزمها کمک میکنند که به صورت نا محسوس امکاناتی فراهم گردد که جان افراد کشتی یا هواپیما محافظت شده و از تهدیدهای موشکی دشمن در امان بمانند