سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمصطفی صفوی –
صدیقه همراهی –

چکیده:

حوز ه عاملهای هوشمند، موضوع تحقیقاتی بسیار جدیدی است و در سالهای اخیر توجه به فناوری عامل و سیستمهای چند عاملی در طراحی و پیادهسازی سیستمهای توزیع شده بشدت افزایش یافته است، چنانچه از سیستمهای چند عاملی به عنوان لبه فناوری یاد میشود. این امر اساساً به دلیل خصوصیات ویژه عاملها است که میتوانند در شبکه بطور مستقل و خودگردان عمل کنند و انتظار اینکه بسیاری از مسائل پیچده میتوانند با بکارگیری عاملها حل گردند. گروههای تحقیقاتی در سراسر جهان با صرف وقت بسیار در تلاش برای توسعه فناوریهای جدید عامل هستند که بتوانند در مسائل بیشماری بکار گرفته شوند. رویکردهای هوش مصنوعی در توسعه سیستمهای مبتنی بر عامل هوشمند نقش بسیار مؤثری دارند. برای موفقیت عاملهای هوشمند و سیستمهای چند عاملی، انتقال نتایج حاصل از تحقیقات به سیستمهای کاربردی بسیار تعیین کننده است. لجستیک به دلیل پیچیدگی ذاتی آن از جمله حوزههای کاربردی است که رویکردهای مرسوم از حل مسائل مربوط به آن عاجز ماندهاند. سیستمهای چند عاملی میتوانند برای مدیریت، کنترل و شبیهسازی گردش اطلاعات در شبکههای لجستیک مورد استفاده قرار گیرند.