سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهزاد شاهمرادی – دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط نماینده ی سازمان بین المللی فناو

چکیده:

حفظ و بهبود کیفیت خاک، آب و هو بیان گر وحشتناک ترین چالش های گریبان گیر جوامع قرن بیست ویکم می باشد. آلوده کننده ها از منابع مختلفی مانند نشت مواد شیمیایی و نفتی، سیلاب آفت کش ها و کودها، محل معادن و صنایع متروکه، و ذرات معلق و گازی هوابرد ناشی از خودروها و ضعیت روزانه را وخیم تر می کند. شناسایی و تصفیه ی آلاینده ها و پیشگیری از آلودگی جدید از پالش های موجود می باشد. هزینه ی عمومی انبوه مالی جهت بهبود هوا، آب و خاک رو به افزایش است. در لوای این چالش های پیچیده ومتعدد، شاید طعنه آمیز باشد که یکی از راه حل هاکوچک کردن اندازهاما فوق العاده قوی بودن ظرفیت باشد.