سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسن ایکانی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشگاه فناوری های نوین، پژوهش

چکیده:

فناوری های شیمیایی، شیمی سبز، توسعه پایدار (Green Chemical Technologies)، چالش ها ی فراوانی را در حوزه های صنعت، آموزش و تحقیقات پیش روی دست اندرکاران علوم شیمی
ومهندسی شیمی نهاده است . درعین حال، شمار زیادی از فرصت های نوظهور در زمینه هایی چون کشف و بکارگیری روش ها ی جدید، اصلاح اقتصاد فرآیندهای شیمیایی و تقویت تصویری کارآمدتر از این بخش ازعلوم بوجود آمده است . امروزه، فناوری های مبتنی بر شیمی سبز بعنوان نگرشی راه گشا در سطح بین المللی مطرح می باشند . این نگرش جدید در علم شیمی به طراحی محصولات و فرآیندهای شیمیایی گفته می شود که باعث کاهش و یا حذف استفاده و یا تولید موادمضر برای مح یط زیست گردند . این مجموعه از فناوری ها مسیرهای جدیدی را در استفاده ازخوراک های جایگزین، توسعه، انتخاب و استفاده ازحلال ها ی غیرمضر برای محیط زیست، یافتن مسیرهای جدید سنتز مواد، اصلاح گزینش پذیری واکنش ها، تولید مواد ضایعاتی کمتر، پرهیز از بکارگیری مواد سمی و مانند آن مطرح می نمایند . فناوری های شیمیایی سبز در واقع توسعه محصولات و فرآیندهایی است که از نظرزیست محیطی غیرمضر بوده و از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشند . در این مقاله، ضمن ارائه چالش ها و فرصت هایی که بدین شکل درسطح بین المللی بوجود آمده است، به برخی از مهمترین زمینه های در حال گسترش در صنایع شیمیایی بر اساس مفهوم شیمی سبز پرداخته شده است.