سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید ارشادلنگرودی – کارشناس پژوهشکده توسعه تکنولوژی
مهدی اکبری – کارشناس پژوهشکده توسعه تکنولوژی
امیر ارشادلنگرودی – عضوهیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علی اکبر یوسفی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیی ایران

چکیده:

ساختمان و مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه بشر برای حفاظت در برابر گرما و سرما محسوب می شود. جهت حصول دمای مطلوب در ساختمان در زمستان و تابستان، مصرف سوخت و انرژی امری بدیهی است و سیستم های حرارتی و برودتی ساختمان یکی از منابع عمده مصرف انرژی محسوب می شود. طبق بررسی های صورت گرفته، حدود ۴۰% اتلاف انرژی در ساختمانها از طریق دربها و پنجره ها صورت می گیرد و با توجه به اینکه در جهان امروز مسئله بحران انرژی و سوخت یکی از مسائل بسیار مهم تلقی می شود. بنابراین دستیابی به فناوری که بتوان ازطریق آن اتلاف انرژی را به حداقل رسانذ، امری کاملا ضروری است. یکی از راهکارهای مناسب جهت جلویری از اتلاف زیاد انرژی استفاده از دربها و پنجره های اصلاح شده است که کمترین میزان تبادل حرارتی را بین درون و بیرون ساختمان ایجاد می نمایند.