سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر عباسیان – مدیر برنامه ریزی سازمان مدیریت صنعتی (نمایندگی غرب)- مدرس دانشگاه جام

چکیده:

یکی از اهداف مهممدیریت زنجیره تامین (SCM ) مونیتورکردن وکنترل محصولات از تولید کننده به توزیع کننده ودرنهایت خرده فروشی وحتی مصرف کننده نهایی است. این عملیات با هدف ایجاد ارزش برای تمامی حلقه های زنجیره انجام می شود.
یکی از محرک های اصلی در زنجیره تامین ،اطلاعات است که به موقع ودرزمان نیاز وبصورت مناسب دردسترس بودن اطلاعات می تواند مدیریت زنجیره تامین را برای تصمیم گیریهای مناسب هدایت نماید.
درزنجیره تامین بایستی اعضا اقدام به یکپارچه سازی عناصری نظیر مدیریت دارائیها ، فرآیندهای کنترلی ، سیستم های پرداخت ، پیگیری کالا ها وخدمات وامثالهم نمایند. پس ویژگی اساسی زنجیره تامین درگیر بودن چندین سازمان درمسائل زنجیره است.
فناوری RFID ، درسالهای اخیر توسط سازمانها برای شناسایی خودکار کالاها بطور وسیعی بکار گرفته شده است . درسازمانها این سیستم ها برای کاربردهای داخلی وبصورت بسته بکار رفته است ولی ماهیت زنجیره تامین این ضرورت را ایجاد می کند که سیستم های RFID نیز بصورت یکپارچه درآیند ودرحقیقت بایستی یک سیستم باز توسط شبکه های ارتباطی بین سازمانی ایجاد شود.
هر فناوری از جمله RFID علاوه برمزایا می تواند معایب ومخاطراتی را هم ایجادکند. در مدیریت زنجیره تامین چون بصورت باز عمل می شود لذا سیستم های شبکه بکاررفته ، تفاوتهای کارکردی وعملکردی بین سازمانها و عوامل دیگری نظیر داشتن پتانسیل لازم برای حمله توسط رقبا می تواند مخاطراتی را ایجاد کند که اگر به درستی به آنها پرداخته نشود سبب خواهد شد زنجیره نه تنها ارزشی را ایجاد نکند بلکه باعث ضرروزیانهای گزاف برای عناصر تشکیل دهنده آن شود.
درمقاله حاضر سعی براین استکه مهمترین این مخاطرات مورد بررسی قرارگیرد تا دربکارگیری این فناوری با آگاهی و دقت بیشتری خصوصا" زنجیره تامین عمل شود.