سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

وحید شقاقی افضلی – کارشناس دفتر جنگلکاری و پارکها
بهرام دلفان اباذری –

چکیده:

کشور ما بدلیل ویژگیهای طبیعی خاص از لحاظ تنوع گونه فون و فلور بسیار غنی بوده بطوریکه در برخی از رویشگاههای آن توده های منحصر به فردی مثل توده های جنگلی فندق استقرار یافته است فندق گونه ای است کهدر برخی ازمناطق نیمکره شمالی از جمله برخی ازمناطق ایران توسعه دارد درحال حاضر در بسیاری از کشورها ی دنیا ا زجمله ترکیه درسطوح وسیعی مورد کاشت قرارگرفته است درایران سه گونه فندق مورد شناسایی قرارگرفته که عبارتند از : C.Colurna,c.pontica,corylus avellana که این گونه ها در بیشتر مناطق به صورت امیخته دیده می شوند. درخت فندق دارای میوه ای روغنی است که در بازار بنام فندق عرضه می شود و در صنایع مختلف مثل داروسازی شکلات سازی و … کاربرد فراوان دارد همچنین از چوب آن می توان در کارهای هنری صنایع دستی و همچنین چوب سوخت نیز استفاده نمود. در مجموع از نظر اقتصادی فندق گونه ای بسیار با ارزش است که قابلیت رقابت با بسیاری از درختان با ارزش دیگر را دارا می باشد. این درخت بطرق مختلف اعم از جنسی و غیرجنسی تکثیر پیدا می کند و در حال حاضر در برخی از نقاط کشور به صورت باغی مورد کاشت قرار میگیرد.