سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضوان رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
آزاده ساولی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
امیر البدوی – استادیار مهندسی صنایع

چکیده:

فن آوری اطلاعات جنبه های مختلف عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار داده است. دراین تحقیق سعی شده که اثر فن آوری اطلاعات در فرآیند تحول سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور حلقه های محدود کننده فرآیند رشد، به عنوانی مبنای مقاله در نظر گرفته شده و فن آوری اطلاعات به عنوان عاملی تقویت کننده در عملکرد حلقه های زمان و اشاعه اطلاعات معرفی می شود. همچنین قابلیت یادگیری سازمانی که یکی از متغیرهای اصلی معرفی شده در حلقه های تقویت کننده فرآیند رشد می باشد به شکلی جزئی تر و به دو صورت یادگیری فردی ویادگیری جمعی مورد بررسی قرار گرفته است.این مقاله پیشنهادهایی جهت تغییر شکاف موجود در حلقه های زمان و اشاعه اطلاعات و بهبود فرآیند های موجود در درون سازمان ارائه خواهد نمود.