سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل حیدری نژاد – مرکز تحقیقات مخابرات ایران، حوزه معاونت توسعه ارتباطات علمی
نصرا… مقدم چرکری – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی برق
سیدمجید پرپینچی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده فنی و مهندسی، گروه صنایع

چکیده:

فن آوری اطلاعات (IT) از کارکردهای گسترده و متنوعی برخوردار است که نتیجه تمام آنها به توسعه همه جانبه ختم می گردد. به منظور تحقق این هدف، فن آوری اطلاعات باید مورد مطالعه قرار گرفت ه و تجزیه و تحلیل گردد. بررسی های انجام شدهحاکی از آن است که تاثیر فناوری اطلاعات در زمینه هایی چون تولید علم، دانش و ارتباطات، رشد صنایع، علی الخصوص صنایع کوچک ومتوسط (SMEs) و اشتغال بر روی توسعه همه جانبه ، پر رنگ تر از سایر ج وانب می باشد. آنچه واضح است تاثیر مستقیم فن آوری اطلاعاتدر زمینه های فوق می باشد که تحولی شگرف در آنها ایجاد نمود است. فن آوری اطلاعات با توسعه بخش های فوق الذکر بویژهارتباطات، توسعه همه جانبه اقتصادی، جتماعی، فرهنگی ، سیاسی و … را به کشورهایی که این نیاز را در خود دیده و به فن آوری اطلاعات اطمینان نموده اند، هدیه کرده است.
سوالی که در اینحا مطرح می شود این است که در کشور ما، با توجه به ویژگی های خاص ساختاری، اقلیمی، قانونی ، علمی، پژوهشی و … چگونه می توان در راستای توسعه کشور و امر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، از فن آوری اطلاعات وبویژه ارتباطات بهره جست؟
در این مقاله پس از بیان مقدمه در بخش اول، به فن آوری اطلاعات ، دانش، و توسعه در بخش دوم پرداخته می شود. در بخش سوم مبحث فن آوری اطلاعات، ارتباطات، و توسعه و در بخش چهارم فن آروی اطلاعات، پارکهای فناوری، و توسعه مطرح می شود. بخش پنجم به فن آوری اطلاعات، اشتغال و توسعه تحقیق داده شده است. در خاتمه مقاله به نتیجه گیری پرداخته شده است.