سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران صادقی پائین کولائی – کارشناس تحقیق و توسعه صنایع چوب و کاغذ مازندران
ناصر سنگینی – کارشناس تحقیق و توسعه صنایع چوب و کاغذ مازندران
احمدرضا زاهدی طبرستانی – کارشناس تحقیق و توسعه صنایع چوب و کاغذ مازندران

چکیده:

قرن بیست و یکم را عصر اطلاعات و دانائی نامیده اند زیرا نقش اساسی در این قرن بر عهده فناروی اطلاعات می باشد. فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل موضوعاتی است که به علم و فناوری کامپیوتر، طراحی، توسعه، نصب وپیاده سازی سیستم های نرم افزاری اطلاعات مربوط میشود.
بدلیل جهانی شدن بازارها و تحولات رقابتی، تقاضا برای فنارویهای جدید ونوآوریها رو به افزایش است و حتی شرکتهای بزرگ هم که قادر به بقای خود در بازارهای رقابتی برای سالیان سال هستند وسهم بازار مطمئن و مشخصی نیز دارند، دریافته اند که در رقابت دنیای کسب و کار پر شتاب امرو بطور فزاینده ای مشکل گردیده است و به منظور بقا و کامیابی باید یاد گرفت که فعالیتهای توسعه فناوری را زیر نظر داشت و به تغییرات مرتبط با کسب و کار خود واکنش سریع نشان داد و بطور مرتب بهبود ونوسازی در تولید و محصولات و فرایندها بوجود آورد. سرمایه گذاری منطقی بر روی فناوری جدید، بنگاه های اقتصادی را قادرمی سازد تا به رهبران و رقبای سرسختی در درون صنایع مربوط به خود تبدیل شوند. از میان منابع بی شمار فناوریها می توان به افزایش بهره وری و کارائی، بهبود کیفیت تولید، کاهش مالیات ، کاهش هزینه های دراز مدت و افزایش رقابت پذیری اشاره کرد.