سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی امین پور – مدیرعامل مهندسان مشاور مهساپل عضو هیات مدیره انجمن بتن ایران

چکیده:

در انتخاب و به کارگیری هرگونه مصالح ساختمانی حصول ویژگیها و مشخصات فنی خاصی جهت تحقق نیازهای عملکردی ساختمان مد نظر قرار می گیرد . هرچند است فاده از اجزاء پرکنندة متداول همچون آجر، بلوک، تیغه های گچی و سیمانی در دیوارها و تیغه ها در رسیدن به هدف جداسازی فضاها تاحدی موفق می باشد ولیکن در تحقق سایر نیازهای فنی ساختمان همچون عایق حرارتی و صوتی موفقیت کمتری داشته و حتی در مواردی همچون ایستایی در بر ابر نیروهای ناشی از زلزله و همچنین سبکی ساختمان نقش منفی ایفا می کند . فن آوری تیغه بتن مسلح به عنوان روشیکاربردی جهت امکان تامین پاره ای از ضوابط آئین نامه ای که به دلیل فراگیر نبودن فن آوری های قابل دسترس با مشکل روبرو است پیشنهاد می گردد .