سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کیوان پازوکی – کارشناس ارشد و عضو هیات علمی موسسه آموزش کشتیرانی جمهوری اسلامی ایر

چکیده:

کشتی سازی بعنوان صنعت مادر در یک کشور میتواند کمک بسزایی به رشد اقتصادی کشور کرده و نقش موثری در امر اشتغال زایی داشته باشد. برای رسیدن به این هدف عالی، باید صنعت کشتی سازی اصول علمی و منطقی استوار باشد. یکمجتمع کشتی سازی بطورکلی حول چهار محور اصلی فن آوری های فرآیند کسب و کار (business-process technologies) ، فن آوری های سامانه ای (system technologies) ، فن آوری های فرآیند تولید در کشتی سای ها (shipyard production – process technologies) و فن آوری هایی برای مواد و محصول جدید (New Material and product technologies) فعالیت دارد.
از آنجایی که تمامی این فرآیندها بصورت زنجیره ای به هم متصل می باشند. لذا سرمایه گذاری و پیشرفت فقط در یک زمینه و آنهم بصورت تک بعدی نه تنها مفیدنخواهد بود بلکه به رشد این صنعت هم کمکی نخواهد کرد. حال آنکه یک مجتمع کشتی سازی می تواند با استفاده از پیمان کاران فرعی مجرب به تقویت مجموعه خود بپردازد.
در این مقاله به تحلیل محورهای مذکور بالاخص بازاریاب بصورت کلی و ارتباط فن آوریها با یکدیگر پرداخته شده است.