سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی فاخر – کارشناس ژئوتکنیک و استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه تهران
سلمان صابر – کارشناس سازه های فلزی و دریایی جانشین فرماندهی قرارگاه سازندگی نوح
بدیل پهلوان – دانشجوی دکترای زمین شناسی، مدیر گروه ژئوتکنیک و زمین شناسی موسسه مهن
ابراهیم فرحبخش – کارشناس ناوبری و مشاور قرارگاه سازندگی نوح (ع)

چکیده:

شناسایی های ژئوتکنیکی به منظور شناخت وضعیت زمین جهت احداث ابنیه دریایی صورت می گیرد. در ایران فن آوری و تجهیزات شناسایی های ژئوتکنیکی دور از ساحل از دیرباز در انحصار شرکتهای خارجی بوده است. در این مقاله نیازهای کشور در زمینه شناسایی ژئوتکنیکی دور از ساحل تشریح شده و به دو دسته کلی تقسیم می شوند. دسته اول شامل نیازهای مربوط به احداث سازه های دریایی سنگین مانند سکوهای دریایی است و دسته دوم عبارت از نیازهای مربوط به احداث پروژه های خطی سبک نظیر خطوط لوله یا کابلهای زیر دریا می باشد. پس از تشریح نیازهای کشور در دو زمینه فوق، روشهای متداول در جهان جهت شناسایی ذکر می شود. در پایان مقاله ضرورتها و روش های محتمل برای ورد وبومی کردن فن آوری مورد نیاز در این زمینهمورد بحث قرار می گیرد .