سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین انصافپور – مدیر عامل شرکت کیمیا فن آور آریا

چکیده:

دراین جستار، کوشش نویسنده برآن بوده است تا نشان دهد مشخصات فن آوری سیستم های ماشینی، باید هما هنگ و متناسب با سیستم های ( مدیریت ) انسانی باشد، همچنین، ویژگی مهم فن آوری نوین ماشین آلات که عناصر آن دریک نظام عمومی بایکدیگر در ارتباط و تعامل ساختاری و بنیادی هستند، نمی تواند با نگرش های جزیره ای و جدای از یکدیگر سازگاری داشته باشد . به عبارتی ؛ نمی تو ان حوزه مدیریت نگهداری را از سایرحوزه های مدیریتی دیگر مرتبط با ماشین آلات ( درخرید، بهره برداری و نگهداری ) جدا نمود. بدین ترتیب، موضوع نگهداری ماشین آلات مدرن راهسازی ، که دراینجا بیان شده است ، می تواند از چارچوب تنگ خود خارج شده، و به نگرشی عام درسیستم های نگهداری بدل شود. امید که درانتقال این مقصود، زبان و بیانی روان بکارگرفته شده باشد . تذکر این نکته را لازم می دانم که اگرچه ماشین آلات راهسازی در عام ترین مفهوم آن ماشین آلاتی تولیدی هستند، اما شیوه راهبرد و نگهداری آنها دربرخی موارد اساسی با ماشین آلا ت ثابت دارد تفاوت هایی دارد که بخشی از آن از نگرش عرفی به این گونه ماشین آلات ناشی می شود.