سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

وحید فتح اللهی – سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز توسعه انرژی های
محمدرضا نجاتی – گروه مهندسی سیستم های انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی خ
مرتضی خلجی اسدی – سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز توسعه انرژی های نو

چکیده:

مهمترین پارامترهایی که در راندمان یک کلکتور خورشیدی مؤثر هستند ضرایب جذب و نشر سطح جاذب انرژی کلکتورها می باشند . تبدیل انرژی خورشید به حرارت د ر این سطوح جاذب اتفاق می افتد . مکانیزم های تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی حرارتی د ر این سطوح، متنوع و پیچیده اند . تنوع مکانیزم های جذب و امکان ترکیب برخی از آنها و فقدان یک مجموعه مدون از این فن آوری ها، بررسی راه کارهای کارآمدتر در جهت نیل به کارآیی بالاتر کلکتورها را مشکل ساخته است . لذا در این مقاله ابتدا مکانیزم های تبدیل انرژی خورشیدی به حرارتی مورد بررسی قرار گرفته و سپس سیر تکاملی فن آوری های ساخت سطوح جاذب خورشیدی، به طور اجمال مرور شده است . همچنین اثر میزان زبری سطح زیر لایه بر ضرایب جذب و نشر به عنوا ن یک مکانیزم ترکیبی بررسی می شود . در ادامه، نمونه های ساخته شده و شیوه های ساخت و فن آوری های بکار رفته در آنها به همراه نتایج اپتیکی برخی از آنها به من ظور هموار ساختن راه دستیابی به فن آوری های جدیدتر معرفی شده است . پس از بررسی این نتایج، مناسب ترین شیوه ساخت و راه کاری جدید به منظور نیل به بالاترین راندمان تبدیل فوتوترمال پیشنهاد شده است .